Gulbenes pilsētas portāls

Kontaktinformācija

Drukāt

GULBENES PILSĒTAS PĀRVALDE

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV – 4401, tel. 64473194, fakss 64471311, e-pasts: dome@gulbenesdome.lv  

 

GULBENES PILSĒTAS PĀRVALDES DARBINIEKU KONTAKTI

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiks

Telefons

e-pasts

Pārvaldes

vadītājs

 Jānis Naglis

Pirmdiena

10.00 - 13.00,

14.00 - 17.00

64472985

28372707 

 janis.naglis@gulbenesdome.lv

Biroja administratore

Elita Lapsa

 

64473194

dome@gulbenesdome.lv  

Jurists

Indra Strade

 

64474911

indra.strade@gulbenesdome.lv

Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs

Jānis Krastiņš

 

26119265

janis.krastins@gulbenesdome.lv  

Speciālists saimnieciskajos jautājumos

Gints Āboliņš

 

29434614, 64473574

  gints.abolins@gulbenesdome.lv

Sabiedriskās kārtības sargs

Mārtiņš Didrihsons - Linards 

Pirmdiena

09.00 - 13.00, 14.00 - 16.00

64474917,

29215107

martins@gulbenesdome.lv  

Galvenā grāmatvede

Dace Āboliņa

Pirmdiena

08.00 -13.00,

14.00 - 18.00

64472157

dace@gulbenesdome.lv  

Galvenās grāmatvedes vietniece

Ligita Sprudzāne

Pirmdiena

08.00 -13.00,

14.00 - 18.00

64474904

ligita.sprudzane@gulbenesdome.lv   

Speciāliste - grāmatvede

Mendija Lazdiņa

Pirmdiena

08.00 -13.00,

14.00 - 18.00

64474905

mendija@gulbenesdome.lv  

Speciāliste - grāmatvede

Sandra Jefremova

Pirmdiena

08.00 -13.00,

14.00 - 18.00

64474906

sandra.jefremova@gulbenesdome.lv  

Speciāliste - grāmatvede

Iluta Rudzīte

Pirmdiena

08.00 -13.00,

14.00 - 18.00

64474907

iluta@gulbenesdome.lv  

Speciāliste - kasiere

Jeļena Bakāne

Pirmdiena

10.00 - 13.00, 14.00 – 18.00

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena

10.00 - 12.00, 13.00 – 16.00

64471408

jelena.bakane@gulbenesdome.lv  

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste 

Mētra Buliņa

Pirmdiena

08.00 - 13.00,

14.00 –18.00

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena

08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

 

 

 

GULBENES NOVADA DOME

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV – 4401, tel. 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv  

Atpakaļ