Gulbenes pilsētas portāls

27. jūlijā pilsētas svētku ietvaros Viktora Kazāka piemiņas kauss soļošanā. Nolikums un sacensību programma

DrukātKomentāru skaits: 0

NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt soļošanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Piesaistīt sportistu pulkam dažāda vecuma dalībniekus.

Noskaidrot labākos soļotājus Gulbenes novadā un salīdzināt ar Latvijas vadošo sportistu rezultātiem.

VIETA UN LAIKS

Sacensības notiks 2012.gada 27.jūlijā. Starts pie Jaunatnes parka, Gulbenē, Līkajā ielā. Starts pl.11.00, distance pa Līko ielu starp Rīgas un O.Kalpaka ielām.

SACENSĪBU VADĪBA

Gulbenes pilsētas pārvalde, sadarbībā ar Gulbenes kultūras un sporta centru. Galvenais tiesnesis – Jānis Ančs (26468621), Gerda Sirmā (t.26516538).

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE

Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens Latvijas soļošanas cienītājs.

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Sievietes, jaunietes, meitenes:

M         1998.g.dz.un jaun.meitenes                2 apļi               1 km

S I       1997.-78.g.dz.sievietes                       6 apļi               3 km

S II      1977.g.dz.un vec.siev.                                    6 apļi               3 km   

Vīrieši, jaunieši, zēni:

Z          1998.g.dz.un jaun.zēni                        3 apļi               1 km

V I       1997.-78.g.dz.vīrieši                           10 apļi             5 km

V II     1977.g.dz.un vec.vīr.                         10 apļi             5 km   

S II un V II grupas tiks vērtētas pēc Starptautiskās koeficientu sistēmas, atbilstoši vecumam un uzrādītajam rezultātam (kalkulators mājas lapā- www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmalookup06.html), pārējām grupā pēc rezultāta.

PIETEIKUMI

Pieteikšanās sacensību dienā starta vietā (Jaunatnes parkā) no pl.9.30 – 10.30 vai iepriekšēja pieteikšanās sporta.centrs@gulbene.lv (Gerda), norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, komandu. Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

APBALVOŠANA

Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām. Organizatori var apbalvot arī citās nominācijās, kā arī tiks izcīnīts „ceļojošais kauss”.

FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu sedz rīkotāju organizācijas, bet līdzdalību sacensībās finansē dalībnieks pats vai komandējošā organizācija.

Gulbenes novada

Izglītības, kultūras un sporta

nodaļas vecākais konsultants:                                                                                     Z.Lazdiņš

  

SOĻOŠANAS SACENSĪBU PROGRAMMA 

27.07.2012. 

            Jaunatnes parks,  Līkā iela

                   Pl.11.00 starts M un Z grupām – 1 kilometrs (2 apļi)

                   Pl.11.10 starts S I un S II grupām – 3 kilometri (6 apļi)

                   Pl.11.40 starts V I un V II grupām – 5 kilometri (10 apļi)

                   Pl.12.30 godalgoto vietu apbalvošana

 

 

 

Atpakaļ