Gulbenes pilsētas portāls

Jauniešu centrs "Bāze"

DrukātKomentāru skaits: 0

Nosaukums

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Direktors

Jauniešu centrs "Bāze"

Brīvības 22, Gulbene LV - 4401

64497569,

26354557

valerija.oleksa@gulbene.lv, jcbaze@gmail.com

lana.upite@gulbene.lv  

vadītāja Valērija Olekša


Darba laiks: O., T., C., P., S. - 12.00 - 20.00.

Nāciet un atrodiet kaut ko sev!

1. Jauniešu centrs "Bāze" (turpmāk tekstā centrs) ir Gulbenes domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt Gulbenes jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā.

2. Jauniešu centra "Bāze" uzdevumi:

2.1. veidot sadarbību starp jauniešiem un organizācijām, kas saistītas ar jauniešiem,
2.2. atbalstīt jauniešu idejas un praktiski sniegt palīdzību neformālās izglītības pasākumu, akciju organizēšanā un rīkošanā jauniešiem,
2.3. piesaistīt papildus finansējumu jauniešu projektu īstenošanai,
2.4. organizēt neformālās izglītības seminārus un apmācības,
2.5. organizēt jauniešu informācijas apkopošanu, veidot jauniešu informācijas datu bāzi, atjaunot to un veicināt informācijas pieejamību jauniešu, jauniešu organizāciju vidū,
2.6. veidot sadarbību ar citām jauniešu organizācijām Latvijā un ārpus tās.

3. Darbošanās centrā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteikta izglītība,
sociālais vai ekonomiskais stāvoklis.

4. Centra darbības prioritātes - iniciatīva, sadarbība, ilgspējība.

5. Jauniešu centra pamataktvitātes veido neformālās izglītības pasākumu, projektu kopums, taču ņemot vērā, ka centrs savu darbību uzsācis salīdzinošu nesen, darbības virzieni tiek papildināti, pamatojoties uz Gulbenes jauniešu vajadzībām un interesēm.

Atpakaļ