Gulbenes pilsētas portāls

Biedrība „Jauniešu klubs „Dēms”

DrukātKomentāru skaits: 0
Biedrība „Jauniešu klubs „Dēms”

„Dēms” ir grieķu vārds, kurš nozīmē cilvēku grupu, kura kaut kādā nozīmē uzskatāma par vienu veselumu, to vieno vienādas intereses un mērķi. Savukārt Gulbenes „Dēms” ir jauniešu klubs, kurā darbojās aktīvi, radoši un uzņēmīgi pilsētas jaunieši, ar daudzām labām, trakām un interesantām idejām.

Kādu dienu kopā sanāca daži draugi un izdomāja, ka arī Gulbenē ir vajadzīgs jauniešu klubs, jo citās pilsētās šādas organizācijas jau bija. Pēc dažu cilvēku aktīvas darbības 2004.gada 14.decembrī tika oficiāli reģistrēta biedrība „Jauniešu klubs „Dēms”.

Biedrības galvenais darbības mērķis: sabiedriskā labuma darbības veikšana, pieejamas vides veidošana jauniešiem aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos procesos. Jauniešu interešu aizstāvēšana.

Uzdevumi:

  1. Jaunatnes politikas realizēšana Gulbenes pilsētā sadarbībā ar pašvaldību;
  2. Neformālās izglītības organizēšana;
  3. Aktīva brīvā laika organizēšana;
  4. Jauniešu iniciatīvas atbalstīšana;
  5. Vietējo un starptautisko projektu izstrāde.

 

Dēma aktivitātes:

  1. Jaunatnes politikas realizācija pašvaldībā un jauniešu interešu aizstāvēšana. Sadarbībā ar Gulbenes pašvaldību, tika izstrādāts projekts Jauniešu centra izveidei Gulbenes pilsētā. Projekts tika realizēts 2006. gadā – ar maiju sāka strādāt jaunatnes darbinieks pilsētā – Ieva Garjāne un 9.septembrī atklāja jauniešu centru „Bāze”, Brīvības ielā 22, Gulbenē.
  2.  projektu izstrāde. Biedrības jaunieši ir iniciējuši, izstrādājuši un realizējuši vairākus starptautiskos projektus – iniciatīvu „Fīrendelis”, starptautiskas apmaiņas „Defekts – efekts”, „Kaladu”, „Return”, apmācības „Non-formal friends”, studiju vizītes „Youth map in Latvia” un „EVS networking”. Biedrība ir Eiropas brīvprātīgo gan nosūtītāja, gan uzņēmējorganizācija.
  3.  pasākumu organizēšana. Biedrība sāka tradīciju katru gadu organizēt Jauniešu dienu, kura tiek iekļauta kā pilsētas svētku sastāvdaļa. Organizē jauniešu balvas pasniegšanas ceremoniju „Gada atsitiens”. Organizē Ziemassvētku labdarības akciju.
  4. apmācību organizēšana. Biedrības jaunieši apmeklē dažādus seminārus, kursus, konferences, lai iegūtu informāciju un veidotu kontaktus gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Biedrība piedāvā iespēju arī citiem jauniešiem no Gulbenes un rajona piedalīties dažādos starptautiskos projektos – apmaiņās, apmācībās. Sniedz informāciju jauniešiem par iespējām, konsultē un palīdz izstrādāt projektus citām jauniešu grupām.

 

Šobrīd klubā ir 18 oficiāli biedri.

„Dēms” – tā ir iespēja ikvienam jaunietim būt aktīvam, pašam veidot savu sabiedrisko dzīvi tā, lai viņam un arī visiem pilsētas jauniešiem būtu interesanti dzīvot Gulbenē.

Dēma projekti, pasākumi un aktivitātes:

2004.gadā - "Noķer persiku!", Gada atsitiens 2004
2005.gadā - "Jaunieši mācās", Slovēnija, Īrija, "Fīrendelis"
2006.gadā - Gada atsitiens 2006, Dzimšanas diena, "Kaladu", Spānija, EVS Slovākijā, Austrija, Grieķija, Itālija, "Defekts - efekts"
2007.gadā - EVS Grieķijā, EVS Zviedrijā, "modelis: POZITĪVS", "High Times", Francija, "No idejas līdz...", "Non-formal friends",  Ziemassvētku akcija
2008.gadā - izstāde "Es Viens Svešumā", Horvātija

Atpakaļ