Gulbenes pilsētas portāls

02.12.2011 Drukāt

 

Kancelejas preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei

Piedāvājums

 

Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kancelejas preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2012/1.

Ievietots 22.02.2012.

 

Pieņemtie lēmumi

 

Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kancelejas preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2012/1.  Saņemto piedāvājumu skaits – 4.

Gulbenes pilsētas pārvaldes Iepirkumu komisija nolēmusi:

-          par 1.daļu „Biroja papīrs” slēgt līgumu ar SIA „Officeday Latvia”, reģistrācijas Nr.40003249449, par kopējo summu Ls 2900,02 bez pievienotās vērtības nodokļa;

-          par 2.daļu „Papīra un citas kancelejas preces” slēgt līgumu ar SIA „Officeday Latvia”, reģistrācijas Nr.40003249449, par kopējo summu Ls 8120,00 bez pievienotās vērtības nodokļa

-          par 3.daļu „Kancelejas preces skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm” slēgt līgumu ar SIA „Vidzemes papīrs”, reģistrācijas Nr.44103007893, par kopējo summu Ls 1297,77 bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

 

Ievietots 02.04.2012.

 

 

 

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu uzturēšanas darbu veikšana 2012.gadā

Piedāvājums

 

Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu uzturēšanas darbu veikšana 2012.gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2011/6.

Ievietots 16.12.2011.

 

Pieņemtie lēmumi

Gulbenes pilsētas pārvaldes Iepirkumu komisija, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā (iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2011/6) „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2012.gadā". Saņemto piedāvājumu skaits – 1.

Gulbenes pilsētas pārvaldes Iepirkumu komisija nolēmusi:

par 1.daļu slēgt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Gulbenes ceļu rajons, par kopējo summu Ls 6769,37 bez pievienotās vērtības nodokļa;

par 2.daļu slēgt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Gulbenes ceļu rajons, par kopējo summu Ls 14887,40 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Ievietots 09.01.2012.

 

Divu klavieru - pianīnu piegāde Gulbenes Mūzikas skolai

Piedāvājums

 

Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu klavieru - pianīnu piegāde Gulbenes Mūzikas skolai". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2011/5.

 

Ievietots 16.11.2011.

 

Pieņemtie lēmumi

 

Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumam (iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2011/5) „Divu klavieru - pianīnu piegāde Gulbenes Mūzikas skolai ". Saņemto piedāvājumu skaits – 2.

Gulbenes pilsētas pārvalde nolēmusi slēgt līgumu SIA „RDL”, par kopējo summu Ls 4811,48 bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Ievietots 09.11.2011.

 

Sniega izvešana no Gulbenes pilsētas ielām un laukumiem

Piedāvājums

 

Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sniega izvešana no Gulbenes pilsētas ielām un laukumiem". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2011/4.

 

Ievietots 31.10.2011.

 

Pieņemtie lēmumi

 

Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumam (iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP-2011/4) „Sniega izvešana no Gulbenes pilsētas ielām un laukumiem". Saņemto piedāvājumu skaits – 1.

Gulbenes pilsētas pārvalde nolēmusi slēgt līgumu SIA „ALBA”, par kopējo summu Ls 14847,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Ievietots 16.11.2011.

 

Atpakaļ