Gulbenes pilsētas portāls

Būvniecība

Drukāt

Gulbenes novada būvvalde - būvniecības kārtība, veidlapas
Gulbenes novada būvvaldes nolikums

Gulbenes novada Būvvaldes amatpersonas: 

Amats

Vārds, uzvārds

Kab. Nr.

Tālruņa Nr.,       e-pasts

Gulbenes novada būvvaldes vadītājs - būvinspektors

Jānis Ziemelis

18

64474912,      janis@gulbenesdome.lv

Gulbenes novada galvenā arhitekte

Daila Putniņa

16

64472113,        buvvalde@gulbenesdome.lv

Pieņemšanas laiks pirmdienās no 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00.


Atpakaļ